amalek

וַיֹּאמֶר, כִּי-יָד עַל-כֵּס יָהּ, מִלְחָמָה לַיהוָה, בַּעֲמָלֵק–מִדֹּר, דֹּר

וַיֹּאמֶר, כִּי-יָד עַל-כֵּס יָהּ, מִלְחָמָה לַיהוָה, בַּעֲמָלֵק--מִדֹּר, דֹּררלב"ג:ולזה צוה השם יתעלה שאחר שישלימו מלחמות שבעה הגוים , ויניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב , ימחו את זכר עמלק , לשערו מה שישתדל זה העם להרע ....

Continue reading